समाचार तथा सूचना


आ. व. २०७३/०७४ को Cluster ४ - नेपालगंजको वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मिति : 2017-10-17

यस मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको आ. व. २०७३/०७४ को Cluster ४ - नेपालगंज को वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी मिति २०७४/०७/१९ देखि मिति २०७४/०७/२१ सम्म संचालन गर्ने भनि तय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ | सो Cluster मा पर्ने मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, नापी कार्यालय र विशेष नापी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन सूचित गरिएको छ | सहभागीहरुले दैनिक भत्ता तथा यातायात खर्च आफ्नो कार्यालयको बजेट बाटै व्यवस्था गर्नुहुन समेत सूचित गरिन्छ |

 

कार्यक्रम समय तालिका : Click Here