शासकीय सुधार एकाई


सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीका बीच नजिकको सम्वन्ध बनाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र सेवाग्राही मैत्री बनाउन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चलन) ऐन, २०६४ को दफा २९ बमोजिम माननीय मन्त्री स्तरको २०७३।०६।३०को निर्णायानुसार, मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा यो इकाइ को गठन भएको छ।
 
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभाग/केन्द्र/आयोजना/गुठी संस्थान र अन्तर्गतका जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरुमा सम्बिन्धित सेवा प्रवाहका विषयमा तपाईको कुनै सुझाव वा गुनासो छ भने तपसिलमा खवर गर्नुहोस भनी देहाय बमोजिमको सूचना बोर्ड देशभरका सबै मालपोत, नापी तथा भूमिसुधार कार्यालयहरुमा राखिएको छ |
 

यस कार्यालयसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहका विषयमा तपाईँको कुनै सुझाव अथवा गुनासो छ ? छ भने हामीलाई खवर गर्नु होस् ।

खवर गर्ने ठेगाना

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

शासकीय सुधार एकाइ

टोल फ्रि नं.           १६६००१०००३०

फोन र फ्याक्स नं. ०१(४२०००४०)

ईमेल.  shasakiyasudharmolrm@gmail.com