Chief

चक्रपाणी खनाल 'बलदेव'


माननीय मन्त्री
Chief

राम कुमारी चौधरी 'रोजिना'


माननीय राज्यमन्त्री
Chief

गोपीनाथ मैनाली


सचिव

प्रशासन महाशाखा

यस महाशाखाका प्रमुख कार्यहरू :

पूरा पढ्नुहोस्

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङकन महाशाखा

यस महाशाखाका प्रमुख कार्यहरू:

पूरा पढ्नुहोस्

प्रकाशन