Chief

डा. गोपाल दहित


माननीय मन्त्री
Chief

यशोदा कुमारी लामा


माननीय राज्य मन्त्री
Chief

शम्भु कोइराला


सचिव

प्रशासन महाशाखा

यस महाशाखाका प्रमुख कार्यहरू :

पूरा पढ्नुहोस्

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङकन महाशाखा

यस महाशाखाका प्रमुख कार्यहरू:

पूरा पढ्नुहोस्

प्रकाशन